Broadcast WebSocket server

Broadcast WebSocket server slouží pro rozeslání přijaté zprávy všem připojeným klientům. Po tom, co nějaký klient na sever zašle zprávu, je v zápětí tato zpráva rozeslána všem aktivním klientům, připojeným na server. Tento typ serveru lze dobře využít pro propagování změn nebo událostí, které nastanou u jednoho klienta, všem ostatním připojeným naslouchajícím klientům. Broadcast WebSocket server zasílá přijatou zprávu všem připojeným klientům a také klientovi, od kterého byla zpráva přijata.

Příklad Broadcast WebSocket serveru

V příkladu níže skript naslouchá na Broadcast WebSocket serveru pomocí čtyř klientů, kteří vypisují všechny přijaté zprávy. Pomocí formuláře lze pak prostřednictvím jednoho z klientů zaslat na server zprávu, kterou server obratem zašle všem připojeným klientům a ti ji následně vypíšou.

<form>
  <input type="text" value="Broadcast message" id="broadcastInput">
  <input type="submit" value="Broadcast" id="broadcastBtn">
  <div id="broadcastOutput"></div>
</form>
<script>
  var ws1 = new WebSocket('ADRESA_MEHO_BROADCAST_WEESKA');
  ws1.addEventListener('message', function (event) {
    document.getElementById('broadcastOutput').innerHTML += "Broadcast #1: &quot;" + event.data + "&quot;<br>";
  });
  document.getElementById('broadcastBtn').addEventListener('click', function (event) {
    ws1.send(document.getElementById('broadcastInput').value);
    event.preventDefault();
    return false;
  });

  var ws2 = new WebSocket('ADRESA_MEHO_BROADCAST_WEESKA');
  ws2.addEventListener('message', function (event) {
    document.getElementById('broadcastOutput').innerHTML += "Broadcast #2: &quot;" + event.data + "&quot;<br>";
  });
  var ws3 = new WebSocket('ADRESA_MEHO_BROADCAST_WEESKA');
  ws3.addEventListener('message', function (event) {
    document.getElementById('broadcastOutput').innerHTML += "Broadcast #3: &quot;" + event.data + "&quot;<br>";
  });
  var ws4 = new WebSocket('ADRESA_MEHO_BROADCAST_WEESKA');
  ws4.addEventListener('message', function (event) {
    document.getElementById('broadcastOutput').innerHTML += "Broadcast #4: &quot;" + event.data + "&quot;<br>";
  });
</script>

Vyzkoušej Broadcast WebSocket server