Chat WebSocket server

Chat WebSocket server slouží pro implementaci chatu v prostředí webu přes WebSocket protokol. Tento server udržuje seznam připojených klientů, který mohou každý s každým prostřednictvím serveru komunikovat.

Ihned po připojení klienta k serveru zašle server klientovi první textovou zprávu, která obsahuje ID tohoto připojeného klienta. Na tuto zprávu musí klient odpovědět s vlastní identifikaci klienta, která je následně ze serveru odesílaná spolu s ID všem ostatním připojeným klientům. Vždy když se k serveru připojí nový klient, nebo se od serveru některý stávající klient odpojí, odešle server všem klientům zprávu obsahující seznam klientů aktuálně připojených k serveru.

Průběh komunikace

 1. Klient se připojí k serveru
 2. Server odesílá zprávu s klientovým ID
 3. Klient odesílá zprávu s klientskou identifikací
 4. Server odesílá všem klientům zprávu INFO se seznamem všech klientů
 5. Klienti mohou mezi sebou libovolně komunikovat pomocí MESSAGE zpráv

Po připojení klienta k serveru, server odešle klientovy zprávu obsahující ID daného klienta. Pomocí tohoto ID si následně mohou klienti mezi sebou posílat zprávy. Zpráva s ID klienta vypadá například takto:

65

Na zprávu s ID klienta následně klient musí odpovědět zprávou se svojí identifikaci. To může být jakákoliv textová zpráva, která obsahuje informace o klientovi, které jsou následně rozesílané ve zprávě s informacemi o připojených klientech. Zpráva s identifikací klienta může vypadat například takto:

 {
   "givenClientId":"65",
   "name":"John Smith"
 }

Následně server rozešle všem klientům nový seznam připojených klientů ve zprávě typů INFO. Tato zpráva může připojenému klientovi dorazit kdykoliv během připojení k serveru. Zpráva INFO může vypadat například takto:

 {
   "type":"INFO",
   "clients":[
     {
       "id":65,
       "identification":"{\"givenClientId\":\"65\",\"name\":\"John Smith\"}"
     },
     {
       "id":38,
       "identification":"{\"givenClientId\":\"38\",\"name\":\"Inge Levis\"}"
     }
   ]
 }

Poté již může klient zasílat zprávy libovolnému klientovi podle jeho ID. Například klient s ID 65 odešle zprávu klientovi s ID 38 takto:

 {
   "type":"MESSAGE",
   "to":"38",
   "data":"Hello message from 65 to 38."
 }

Klientovi 38 pak tato zpráva ze serveru dorazí takto:

 {
   "type":"MESSAGE",
   "from":"65",
   "data":"Hello message from 65 to 38."
 }

Příklad Chat WebSocket serveru

V příkladu níže se tři klienti připojí k WebSocket Chat serveru a mohou si mezi sebou posílát zprávy pomocí jednoduchých formulářů.

<form>
  <input type="text" value="Chat msg from 1" id="chatInput1">
  <select id="chatTo1">
    <option value="1">To client 1</option>
    <option value="2">To client 2</option>
    <option value="3">To client 3</option>
  </select>
  <input type="submit" value="Send" id="chatBtn1">
  <div id="chatOutput1"></div>

  <input type="text" value="Chat msg from 2" id="chatInput2">
  <select id="chatTo2">
    <option value="1">To client 1</option>
    <option value="2">To client 2</option>
    <option value="3">To client 3</option>
  </select>
  <input type="submit" value="Send" id="chatBtn2">
  <div id="chatOutput2"></div>

  <input type="text" value="Chat msg from 3" id="chatInput3">
  <select id="chatTo3">
    <option value="1">To client 1</option>
    <option value="2">To client 2</option>
    <option value="3">To client 3</option>
  </select>
  <input type="submit" value="Send" id="chatBtn3">
  <div id="chatOutput3"></div>
</form>

<script>
  var ws = [null, null, null];
  var wsClientData = [null, null, null];
  var processMessage = function (event, clientItt) {
    if (wsClientData[clientItt] === null) {
      wsClientData[clientItt] = {
        givenClientId: event.data,
        name: "Web Socket " + (clientItt + 1)
      };
      ws[clientItt].send(JSON.stringify(wsClientData[clientItt]));
    } else {
      var message = JSON.parse(event.data);
      if (message.type == "INFO") {
        document.getElementById('chatTo' + (clientItt + 1)).innerHTML = "";
        for (var i = 0; i < message.clients.length; i++) {
          message.clients[i].identification = JSON.parse(message.clients[i].identification);
          document.getElementById('chatTo' + (clientItt + 1)).innerHTML += "<option value=\"" + message.clients[i].id + "\">" + message.clients[i].identification.name + "</option>";
        }
      }
      if (message.type == "MESSAGE") {
        document.getElementById('chatOutput' + (clientItt + 1)).innerHTML += message.data + "<br>";
      }
    }
  };
  var processClosing = function (event, clientItt) {
    console.log(event.code);
    console.log(event.reason);
  };
  var sendMessage = function (event, clientItt) {
    var message = document.getElementById('chatInput' + (clientItt + 1)).value;
    messageData = {
      type: "MESSAGE",
      to: document.getElementById('chatTo' + (clientItt + 1)).value,
      data: message
    };
    ws[clientItt].send(JSON.stringify(messageData));
    event.preventDefault();
    return false;
  };

  ws[0] = new WebSocket('ADRESA_MEHO_CHAT_WEESKA');
  ws[0].addEventListener('message', function (event) {
    processMessage(event, 0);
  });
  ws[0].addEventListener('close', function (event) {
    processClosing(event, 0);
  });
  document.getElementById('chatBtn1').addEventListener('click', function (event) {
    return sendMessage(event, 0);
  });

  ws[1] = new WebSocket('ADRESA_MEHO_CHAT_WEESKA');
  ws[1].addEventListener('message', function (event) {
    processMessage(event, 1);
  });
  ws[1].addEventListener('close', function (event) {
    processClosing(event, 1);
  });
  document.getElementById('chatBtn2').addEventListener('click', function (event) {
    return sendMessage(event, 1);
  });

  ws[2] = new WebSocket('ADRESA_MEHO_CHAT_WEESKA');
  ws[2].addEventListener('message', function (event) {
    processMessage(event, 2);
  });
  ws[2].addEventListener('close', function (event) {
    processClosing(event, 2);
  });
  document.getElementById('chatBtn3').addEventListener('click', function (event) {
    return sendMessage(event, 2);
  });
</script>

Vyzkoušej Chat WebSocket server